Основи математичної інформатики

Метою навчання спецкурсу «Основи математичної інформатики» студентів технічних університетів є формування компетентностей з математичної інформатики.

Цілі навчання спецкурсу «Основи математичної інформатики» окреслені такими завданнями:

– ознайомлення зі структурами даних і алгоритмами, які є фундаментом сучасної методології розробки програм;

– вивчення методів розв’язування інженерних та наукових задач з використанням чисельних методів;

– ознайомлення з основними принципами кодування і модуляції сигналів у процесі передавання даних, опрацювання сигналів, збільшення перешкодозахищеності при передаванні даних по каналах зв’язку;

– формування умінь описувати основні методи реєстрації сигналів, декодування і виявлення помилок за допомогою різних коригуючих кодів;

– вивчення основ алгоритмічних аспектів теорії чисел та їх застосування в сучасній криптографії;

– опанування хмарними технологіями для практичної реалізації основних методів математичної інформатики.

Comments